Yönetim Kurulu

Genel Başkan

Ömer Yüceşan

Başkan Yard.

Hüseyin Koçak

Adem Kaş

Genel Sekrt.

Abdurahman Şahin

Basın ve Ilişkiler

İbrahim Ateş

Yönetim Kurulu Üyesi

Yunus E. Candemir

Dr. Selman Kapusuz

Sevda Aras

Filiz Doğancı